هزاران طراح آماده کار برای شما هستندایجاد پروژه جدید

ایجاد پروژه جدید

فرم ایجاد پروژه را پر کنید، توضیح دهید چه کاری باید برای شما انجام شود. بودجه و مهارت های مورد نیاز برای انجام پروژه را انتخاب کنید.
انتخاب بهترین پیشنهاد

انتخاب بهترین پیشنهاد

درست پس از تائید پروژه، پیمانکاران پیشنهادات خود را برای انجام پروژه ارسال می کنند. رتبه، پروفایل و نمونه کارهای آنها را مشاهده و بهترین پیشنهاد را انتخاب کنید.
پرداخت پس از دریافت کار

پرداخت پس از دریافت کار

پس از انتخاب پیمانکار از طریق سیستم بیعانه پرداخت را انجام دهید و پس از دریافت پروژه و رضایت از کار بیعانه را برای پیمانکار آزاد کنید.

برخی از پروژه های طراحی بنر انجام شده در پونیشا


شماره پروژه نام پروژه
4617 ساخت بنر gif - تعداد 18 تا (فوری ،تحویل 3 روزه)
4484 طراحی بنر تبلیغاتی
4465 طراحی بنر فلش
4419 طراحی بنر تبلیغاتی
4137 طراحی بنر تبلیغاتی
4012 طراحی بنر فلش
3753 طراحی بنر
3311 طراحی پوستر و بنر
3300 طراحی بنر فلش

هزاران طراح گرافیک و بنر آماده ارسال پیشنهاد روی پروژه شما هستند، همین امروز ثبت نام و پروژه خود را ایجاد کنید

اجرای پروژه طراحی بنر در پونیشا، سریع، آسان و ارزان است.همکاران


utop
یوتاپ

یوتاپ مجری تبلیغات آنلاین در وب سایتهای پر بازدید ایرانی با در نظر گرفتن حضور مخاطبان خدمات شرکت آگهی دهنده.همین امروز پروژه خود را ایجاد کنید!

ایجاد پروژه جدید

هزاران نفر در پونیشا منتظر کار برای شما هستند. با توجه به رتبه پیمانکاران بهترین را انتخاب کنید.


با ایجاد بیعانه تازمانی که پروژه خود را بصورت کامل تحویل نگرفته اید مبلغی پرداخت نمی کنید.