بازار کار و پروژه های آپلود ویدئو


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مدیریت کانال تلگرامی
25 خرداد 1396
202,610,000پشتیبانی مشتریان , آپلود ویدئو , دستیار مجازی , جستجو در وب , مدیریت شبکه های اجتماعی20روز21ساعت