بازار کار و پروژه های الکترونیک


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مونتاژ دستی برد SMD
22 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0الکترونیک14روز10ساعت
ساخت سخت افزار و نرم افزار نشان دهنده اطلاعات BTS موبایل
09 اسفند 1395
210,000,000مهندسی برق , الکترونیک , GPS , بی سیم1روز7ساعت