بازار کار و پروژه های الکترونیک


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
شخصی سازی سیستم عامل اندروید
28 خرداد 1396
212,500,000Android , الکترونیک , برنامه نویسی موبایل , راه اندازی سرور لینوکس21روز10ساعت