بازار کار و پروژه های الکترونیک


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
اضافه کردن ۲ تا ماژول به برد رسپبری پای
02 بهمن 1395
29,000,000مهندسی برق , الکترونیک , مکاترونیک , میکروکنترلر , 3D Printing26روز5ساعت
طراحی یک تلفن شهری با میکرو
29 دى 1395
28,500,000مهندسی برق , الکترونیک , میکروکنترلر23روز18ساعت