بازار کار و پروژه های امنیت وب


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مدیریت و بهینه سازی ویندوز سرور
04 اسفند 1395
232,500,000ASP.Net , IIS , امنیت وب , ویندوز سرور , SQL Server28روز7ساعت
طراحی نرم افزار اندروید مجله خبری
04 اسفند 1395
120,000,000امنیت وب , وردپرس , برنامه نویسی تحت وب , Mobile App Testing27روز18ساعت
استخدام برنامه نویس تمام وقت
02 اسفند 1395
548,000,000Laravel , PHP , امنیت وب , برنامه نویسی موبایل26روز13ساعت
رفع بلک لیست و ویروس سایت
30 بهمن 1395
51,390,000HTML , PHP , امنیت وب , وردپرس24روز4ساعت
تغییرات و سئو قالب سایت موجود
09 بهمن 1395
52,380,000PHP , SEO , امنیت وب , وردپرس , برنامه نویسی تحت وب3روز3ساعت