بازار کار و پروژه های امنیت وب


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
رفع مشکل The site ahead contains malware
23 خرداد 1396
62,000,000Joomla , امنیت وب18روز11ساعت
کد نویسی پلاگین وردپرسی ثبت مطلب توسط کاربر و دریافت دستمزد
06 خرداد 1396
916,611,111Javascript , PHP , امنیت وب , وردپرس , برنامه نویسی تحت وب2روز7ساعت