بازار کار و پروژه های انیمیشن


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
گوینده (Narrator) حرفه ای برای موشن گرافیک
30 اسفند 1395
11809,091انیمیشن , خدمات ویدئویی22روز6ساعت
انجام پروژه VRML
27 اسفند 1395
52,360,0003D Animation , 3DS Max , انیمیشن , طراحی گرافیک , فتوشاپ19روز17ساعت
تکمیل انیمیشن ناقص
22 اسفند 1395
12,500,000انیمیشن14روز6ساعت
ساخت انیمیشن های کوتاه 20 ثانیه ای اطلاع رسانی
20 اسفند 1395
82,712,500انیمیشن12روز17ساعت
انیمیشن سازی
16 اسفند 1395
1037,500,0003D Animation , 3DS Max , انیمیشن , انیمیشن8روز17ساعت
طراحی انیمیشن ساده از روی نمونه موجود
16 اسفند 1395
32,666,667انیمیشن8روز6ساعت
طراحی ویدیو تبلیغاتی برای بازی استراتژیک موبایل
15 اسفند 1395
55,200,0003D Animation , طراحی تبلیغات , انیمیشن , عکاسی7روز17ساعت
گوینده موشن گرافیک
08 اسفند 1395
101,215,000انیمیشن , خدمات صوتی , خدمات ویدئویی15ساعت2دقیقه
طراحی تبلیغات موشن گرافیک
08 اسفند 1395
116,136,364طراحی تبلیغات , انیمیشن , فتوشاپ , موشن گرافیک 8ساعت15دقیقه