بازار کار و پروژه های بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مدیریت سایت و بازاریابی آنلاین
30 دى 1395
810,312,500برنامه ریزی تبلیغ و خرید , بازاریابی اینترنتی , Google Adwords , بازاریابی ایمیلی , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی25روز0ساعت
مدیریت شبکه های اجتماعی
30 دى 1395
710,621,429توضیحات محصول , ترجمه انگلیسی به فارسی , طراحی گرافیک , مدیریت شبکه های اجتماعی , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی24روز21ساعت
معرفی نرم افزار حسابگری و کسب درآمد
26 دى 1395
212,500,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , بازاریابی اینترنتی , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی , بازاریابی تلگرام , بازاریابی اینستاگرام20روز22ساعت
درخواست طراحی لوگو
24 دى 1395
151,683,333بازاریابی اینترنتی , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی , بازاریابی اینستاگرام18روز17ساعت
مجری بازاریابی در شبکه های اجتماعی
18 دى 1395
99,033,333بازاریابی اینترنتی , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی , بازاریابی تلگرام , بازاریابی اینستاگرام12روز20ساعت
تولید محتوای شبکه های اجتماعی (دورکاری)
15 دى 1395
171,070,588بازاریابی اینترنتی , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی9روز20ساعت
مدیریت و به روزرسانی صفحات فیس بوک و اینستاگرام و تلگرام
13 دى 1395
821,000,000بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی , بازاریابی فیس بوک7روز22ساعت
دیجیتال مارکتینگ
12 دى 1395
917,222,222تبلیغات , بازاریابی اینترنتی , برنامه نویسی موبایل , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی , بازاریابی اینستاگرام6روز21ساعت