بازار کار و پروژه های بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تبلیغ و عضوگیری برای کانال تلگرامی
29 خرداد 1396
76,357,143برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تبلیغات , بازاریابی اینترنتی , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی , بازاریابی تلگرام24روز9ساعت
افزایش ممبر و مدیریت تلگرام و اینستاگرام
24 خرداد 1396
643,266,667Branding , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی , بازاریابی تلگرام , بازاریابی اینستاگرام18روز22ساعت
درج تبلیغات در سایت های آگهی رایگان
23 خرداد 1396
122,550,000تایپ , ثبت داده ها , بازاریابی اینترنتی , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی , بازاریابی موتور جستجو17روز20ساعت
مشاوره و ارائه راهکار های افزایش فروش برای سایت فروشگاهی
19 خرداد 1396
1127,181,818تبلیغات , بازاریابی ایمیلی , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی , بازاریابی موتور جستجو14روز5ساعت
بازاریابی اینترنتی و معرفی خدمات شرکت در شبکه های اجتماعی
15 خرداد 1396
78,642,857برنامه ریزی تبلیغ و خرید , بازاریابی اینترنتی , ارسال آگهی , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی , بازاریابی اینستاگرام10روز7ساعت
جذب نصب موثر برای اپلیکیشن اندروید
08 خرداد 1396
110,000,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تبلیغات , Branding , بازاریابی ایمیلی , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی2روز22ساعت
مدیر بازاریابی ( شبکه های اجتماعی)
06 خرداد 1396
1424,821,429برنامه ریزی تبلیغ و خرید , بازاریابی اینترنتی , بازاریابی اینترنتی , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی1روز9ساعت