بازار کار و پروژه های بازاریابی اینستاگرام


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
معرفی نرم افزار حسابگری و کسب درآمد
26 دى 1395
212,500,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , بازاریابی اینترنتی , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی , بازاریابی تلگرام , بازاریابی اینستاگرام20روز22ساعت
درخواست طراحی لوگو
24 دى 1395
151,683,333بازاریابی اینترنتی , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی , بازاریابی اینستاگرام18روز17ساعت
مجری بازاریابی در شبکه های اجتماعی
18 دى 1395
99,033,333بازاریابی اینترنتی , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی , بازاریابی تلگرام , بازاریابی اینستاگرام12روز20ساعت
انجام بازاریابی اینترنتی، تلفنی و ایمیلی مارکتینگ
16 دى 1395
22,500,000بازاریابی اینترنتی , بازاریابی ایمیلی , بازاریابی تلفنی , بازاریابی تلگرام , بازاریابی اینستاگرام10روز22ساعت
دیجیتال مارکتینگ
12 دى 1395
917,222,222تبلیغات , بازاریابی اینترنتی , برنامه نویسی موبایل , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی , بازاریابی اینستاگرام6روز21ساعت