بازار کار و پروژه های بازاریابی تلگرام


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تبلیغ و عضوگیری برای کانال تلگرامی
29 خرداد 1396
76,357,143برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تبلیغات , بازاریابی اینترنتی , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی , بازاریابی تلگرام21روز4ساعت
درج محتوا در سایت و شبکه های اجتماعی به صورت روزانه
26 خرداد 1396
184,472,222دستیار مجازی , مدیریت شبکه های اجتماعی , بازاریابی فیس بوک , بازاریابی تلگرام , بازاریابی اینستاگرام17روز17ساعت
افزایش ممبر و مدیریت تلگرام و اینستاگرام
24 خرداد 1396
643,266,667Branding , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی , بازاریابی تلگرام , بازاریابی اینستاگرام15روز17ساعت
اپ تلگرام غیر رسمی
20 خرداد 1396
پیشنهاد دهید- -Android , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , Telegram APIs , بازاریابی تلگرام12روز0ساعت
افزایش نصب تلگرام غیررسمی
18 خرداد 1396
245,000,000نصب برنامه , Android , برنامه نویسی موبایل , بازاریابی تلگرام9روز17ساعت
راه اندازی و مدیریت کانال تلگرام
16 خرداد 1396
1231,166,667Android , برنامه نویسی موبایل , بازاریابی تلگرام7روز18ساعت
افزایش ممبر تلگرام و تبلیغات محصولات در تلگرام
10 خرداد 1396
101,640,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , بازاریابی اینترنتی , بازاریابی تلگرام , بازاریابی اینستاگرام2روز2ساعت