بازار کار و پروژه های بازنویسی مقالات


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ویراستاری و صفحه آرایی
04 اسفند 1395
201,545,000بازنویسی مقالات , ویرایش , غلط گیری28روز3ساعت
نویسنده وب
02 اسفند 1395
73,364,286وردپرس , بازنویسی مقالات , توضیحات محصول , رونویسی26روز23ساعت
بازنویسی مقالات
02 اسفند 1395
94,138,411مقالات , مقالات , بازنویسی مقالات , وبلاگ , ترجمه انگلیسی به فارسی26روز23ساعت
پژوهشگر در حوزه حقوق عمومی
03 اسفند 1395
43,750,000مقالات , بازنویسی مقالات , پژوهش27روز1ساعت
نیاز به فردی برای فعالیت بر روی بلاگ
29 بهمن 1395
101,130,000مقالات , بازنویسی مقالات , تایپ , ویرایش23روز10ساعت
ویرایش محتوا بر اساس اصول سئو و قرار دادن در pargaran.com
28 بهمن 1395
9838,889SEO , وردپرس , بازنویسی مقالات , ویرایش22روز18ساعت
تولیدکننده محتوا برای وبسایت
30 بهمن 1395
121,750,000بازنویسی مقالات , توضیحات محصول , نویسندگی فنی , تبلیغات , بازاریابی اینترنتی24روز14ساعت
نویسنده
21 بهمن 1395
131,876,923SEO , مقالات , بازنویسی مقالات , وبلاگ , تایپ15روز9ساعت
نویسندگی معماری
21 بهمن 1395
124,933,333مقالات , بازنویسی مقالات , معماری ساختمان , معماری داخلی , مهندسی عمران15روز14ساعت
ویرایش مقاله علمی نوشته شده به زبان لاتین.
14 بهمن 1395
173,267,647مقالات , بازنویسی مقالات , ویرایش , ترجمه انگلیسی به فارسی , ترجمه فارسی به انگلیسی8روز20ساعت
تولید محتوی در حوضه گردشگری
09 بهمن 1395
176,558,824بازنویسی مقالات , وبلاگ , پست های انجمن , نوشتن نقد , ویکی3روز0ساعت
ایجاد پست وبلاگ (ورود محتوا)
08 بهمن 1395
371,235,135مقالات , بازنویسی مقالات , وبلاگ , ویرایش , غلط گیری2روز2ساعت
تولید محتوای شرکت پردیس مدیران
07 بهمن 1395
97,200,000بازنویسی مقالات , ویرایش , خبرنامه , مطبوعات , نوشتن گزارش1روز18ساعت