بازار کار و پروژه های بازنویسی مقالات


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
خلاصه مطالب از کتاب و فیلم های آموزشی برای رسانه های اجتماعی
02 خرداد 1396
11890,909بازنویسی مقالات , وبلاگ , ویرایش , توضیحات محصول , ترجمه انگلیسی به فارسی27روز8ساعت
ویرایش پست های وردپرس و ثبت پست های جدید
09 اردیبهشت 1396
172,232,353وردپرس , بازنویسی مقالات , وبلاگ , ویرایش , ویکی3روز12ساعت