بازار کار و پروژه های برنامه نویسی موبایل


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
متخصص کار با سورس تلگرام
08 اسفند 1395
230,000,000Java , Android , برنامه نویسی موبایل , Telegram APIs4ساعت24دقیقه
اپلیکیشن حرکتی
08 اسفند 1395
120,000,000Android , Appcelerator Titanium , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , Android Wear3ساعت40دقیقه
ساخت بازی برای اندروید
08 اسفند 1395
265,000,000Android , برنامه نویسی موبایل2ساعت12دقیقه
طراحی اپ
08 اسفند 1395
3125,000,000Android , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل2ساعت12دقیقه
طراحی اپلیکیشن مدیریت مطب
08 اسفند 1395
416,750,000PHP , Android , Mobile Phone , پزشکی , برنامه نویسی موبایل2ساعت5دقیقه
وب سرویس سایت برای ارتباط با اپ
08 اسفند 1395
76,000,000HTML5 , jQuery , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل2ساعت3دقیقه
درخواست طراحی اپ موبایل
08 اسفند 1395
57,960,000Android , iPhone , برنامه نویسی موبایل2ساعت5دقیقه
بازی math battle برای اندروید
08 اسفند 1395
1100,000,000Android , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل2ساعت6دقیقه
اپلیکیشن کاملا مشابه snapp
08 اسفند 1395
7240,000,000Android , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , UX , UI2ساعت8دقیقه
اپلیکیشن ارسال تصویر
08 اسفند 1395
318,333,333Android , iPhone , Mobile Phone , ویندوز موبایل , برنامه نویسی موبایل2ساعت13دقیقه
اپلیکیشن موبایل فروشگاهی با استفاده از تکنولوژی بارکد و sms
08 اسفند 1395
11,000,000Android , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل2ساعت15دقیقه
طراحی برنامه اندروید
08 اسفند 1395
42,500,000Android , تدریس خصوصی , آموزش , برنامه نویسی موبایل , کارگاه های آموزشی2ساعت18دقیقه