بازار کار و پروژه های بی سیم


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
آشنا به شبیه سازی پروژه با Contiki Cooja
24 فروردین 1396
1800,000مهندسی برق , بی سیم , طراحی شبکه , راه اندازی شبکه بیسیم , IoT17روز17ساعت
طراحی بورد الکترونیکی با قابلیت ارتباط از طریق BLE
24 فروردین 1396
419,250,000iPhone , مهندسی برق , مهندسی برق , الکترونیک , بی سیم17روز10ساعت
مترجم مقاله مخابراتی
08 فروردین 1396
42,475,000مهندسی برق , ریاضیات , بی سیم , طراحی شبکه , راه اندازی شبکه بیسیم1روز5ساعت