بازار کار و پروژه های تحقیقات علمی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مقاله در خصوص خودرو
02 اسفند 1395
156,166,667مقالات , طراحی وب سایت , Word  , تحقیقات علمی26روز17ساعت
نرم افزار کنشی تلفنی خاص برای اندروید
10 بهمن 1395
37,333,333Android , Mobile Phone , تحقیقات علمی , برنامه نویسی موبایل4روز23ساعت