بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در شیمی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه
18 اردیبهشت 1396
141,339,286تایپ , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , تخصص ترجمه در شیمی13روز0ساعت
همکاری در زمینه ترجمه با میزان سفارش بالا
15 اردیبهشت 1396
19342,105ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , تخصص ترجمه در حقوق , تخصص ترجمه در شیمی , تخصص ترجمه در کامپیوتر10روز14ساعت
مقاله تخصصی فرایند گاز
05 اردیبهشت 1396
3683,333نگارش دانشگاهی , مقالات , مقالات , پاور پوینت , تخصص ترجمه در شیمی14ساعت10دقیقه