بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در متالوژی و مواد


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه تخصصی مکانیک
03 اردیبهشت 1396
822,500,000ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , تخصص ترجمه در مکانیک , تخصص ترجمه در متالوژی و مواد , تخصص ترجمه در نفت، گاز، پتروشیمی27روز11ساعت