بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در مدیریت حسابداری


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه سایت شماره 22
06 اسفند 1395
1300,000ترجمه انگلیسی به فارسی , تخصص ترجمه در محیط زیست , تخصص ترجمه در مدیریت حسابداری , تخصص ترجمه در ادبیات و زبان شناسی , تخصص ترجمه در بازرگانی3روز13ساعت
ترجمه سایت 20
06 اسفند 1395
1300,000تخصص ترجمه در علوم پایه , تخصص ترجمه در عمران , تخصص ترجمه در کامپیوتر , تخصص ترجمه در محیط زیست , تخصص ترجمه در مدیریت حسابداری3روز13ساعت
ترجمه متون تخصصی مهارت های مالی و بانکداری اینترنتی
03 اسفند 1395
101,110,000ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , تخصص ترجمه در مدیریت حسابداری , تخصص ترجمه در اقتصاد , تخصص ترجمه در مالی9ساعت49دقیقه
تولید محتوا جهت مدیران صندوق های قرض الحسنه
04 اسفند 1395
41,525,000وبلاگ , تحقیقات مالی , پژوهش , تخصص ترجمه در مدیریت حسابداری20ساعت56دقیقه