بازار کار و پروژه های ترجمه آلمانی به فارسی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه و تولید محتوا (4)
22 دى 1395
8762,500مقالات , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , ترجمه آلمانی به فارسی , تخصص ترجمه در کامپیوتر19روز22ساعت