بازار کار و پروژه های ترجمه زبان های دیگر به فارسی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه مقالات کامپیوتر ارشد سخت افزار
27 اردیبهشت 1396
487,725,000ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , ترجمه زبان های دیگر به فارسی22روز2ساعت
ترجمه 30 مطلب سبک زندگی و گوناگون
17 اردیبهشت 1396
13769,231وردپرس , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , ترجمه زبان های دیگر به فارسی , تایپ12روز11ساعت