بازار کار و پروژه های ترجمه فارسی به انگلیسی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه فایل ضمیمه
03 اردیبهشت 1396
3300,000ترجمه , ترجمه فارسی به انگلیسی , مهندسی برق25روز0ساعت
ترجمه قسمتی از مطالب سایت، از فارسی به انگلیسی
28 فروردین 1396
61,316,667ترجمه , ترجمه فارسی به انگلیسی , ترجمه فارسی به زبان های دیگر , تخصص ترجمه در معماری19روز12ساعت
ترجمه مطالب از سایت های انگلیسی
23 فروردین 1396
18446,296وبلاگ , نوشتن گزارش , نوشتن نقد , ترجمه فارسی به انگلیسی14روز12ساعت
نوشتن SOP و آشنایی با روند تکمیل مدارک لازم برای سفارت کاناد
16 فروردین 1396
39,166,667ویرایش , ترجمه , ترجمه فارسی به انگلیسی7روز11ساعت
ویرایش مقاله انگلیسی و گواهی native بودن زبان
15 فروردین 1396
5610,000ویرایش , ترجمه فارسی به انگلیسی , تخصص ترجمه در مدیریت حسابداری6روز18ساعت
ترجمه تخصصی فارسی به لاتین
14 فروردین 1396
10850,000ترجمه , ترجمه فارسی به انگلیسی5روز12ساعت