بازار کار و پروژه های تی شرت


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحى لازم فست فود ایتالیایی
16 فروردین 1396
255,260,000طراحی بروشور , کارت ویزیت , طراحی کاتالوگ , طراحی گرافیک , تی شرت9روز10ساعت