بازار کار و پروژه های جستجو در وب


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
جستجو محتوی و بارگزاری در وب سایت
18 فروردین 1396
72,692,857بازنویسی مقالات , تایپ , ویرایش , PDF , جستجو در وب14روز1ساعت
دستیار باهوش مجازی مسلط به شبکه های اجتماعی
16 فروردین 1396
71,792,857ارسال مقاله , دستیار مجازی , جستجو در وب , تایپ , مدیریت شبکه های اجتماعی11روز22ساعت
بروز رسانی و مدیریت وبسایت
16 فروردین 1396
1722,352,941طراحی وب سایت , جستجو در وب , مدیریت شبکه های اجتماعی12روز7ساعت