بازار کار و پروژه های خدمات ویدئویی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
گوینده (Narrator) حرفه ای برای موشن گرافیک
30 اسفند 1395
9877,778انیمیشن , خدمات ویدئویی27روز8ساعت
گویندگی ویدیوی معرفی محصول (با صدای بسیار نافذ و بانشاط)
26 اسفند 1395
163,687,500خدمات ویدئویی , صدا گذاری23روز16ساعت
ساخت فیلم(تیزر) چند ثانیه برای اول و آخر فیلم آموزشی
11 اسفند 1395
171,170,588After Effects , Illustrator , فتوشاپ , خدمات ویدئویی , صدا گذاری8روز5ساعت
تیزر ( موشن گرافی ) معرفی سایت
09 اسفند 1395
145,571,4293D Animation , 3D Animation , طراحی تبلیغات , طراحی تبلیغات , خدمات ویدئویی6روز13ساعت
تدوین فیلم های کوتاه
09 اسفند 1395
83,669,5993D Animation , After Effects , ویرایش عکس , فتوشاپ , خدمات ویدئویی6روز6ساعت
گوینده موشن گرافیک
08 اسفند 1395
91,266,667انیمیشن , خدمات صوتی , خدمات ویدئویی5روز17ساعت
درخواست ساخت موشن گرافیک برای آژانس هوایی
08 اسفند 1395
93,588,889خدمات ویدئویی5روز13ساعت
به یک دوبلور جهت صداپیشگی در چند ویدئو نیازمندیم.
07 اسفند 1395
71,285,714خدمات ویدئویی , آپلود ویدئو , تخصص ترجمه در زیرنویس فیلم و سریال , صدا گذاری4روز12ساعت
پروژه ساخت 8 تیزر موشن گرافیک 30 ثانیه ای یا 16تا 15ثانیه ای
05 اسفند 1395
107,710,0003DS Max , طراحی تبلیغات , After Effects , فتوشاپ , خدمات ویدئویی2روز5ساعت
صدا برداری ، گوینده حرفه ای برای تیزر
05 اسفند 1395
71,714,286خدمات ویدئویی2روز5ساعت
طراحی منوی دی وی دی حرفه ای برای یک محصول ویدیویی
03 اسفند 1395
63,133,3333D Animation , فرمت و طرح بندی , Illustration , فتوشاپ , خدمات ویدئویی13ساعت25دقیقه