بازار کار و پروژه های خرید اینترنتی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی سایت خدمات ویرایش
03 خرداد 1396
227,299,545PHP , فروشگاه , برنامه نویسی تحت وب , خرید اینترنتی27روز9ساعت
نیاز ایجاد 4 فروشگاه در گوگل مپ دارم
22 اردیبهشت 1396
3300,000Google Adwords , خرید اینترنتی , Google Maps API15روز15ساعت
طراحی اپلیکیش اندروید
13 اردیبهشت 1396
1011,800,000Android , خرید اینترنتی6روز13ساعت