بازار کار و پروژه های خرید و فروش برنامه


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
افزایش نصب یک اپلیکیشن
03 اسفند 1395
25,500,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تبلیغات , بازاریابی اینترنتی , خرید و فروش برنامه , ارسال آگهی27روز12ساعت
قراردادان فایل ipa به طور مستقیم در سایت
09 بهمن 1395
1400,000iPad , iPhone , خرید و فروش برنامه , Mobile App Testing3روز9ساعت