بازار کار و پروژه های خودرو


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه ی مقاله با محوریت خودرو و لوازم یدکی
10 اردیبهشت 1396
3300,000ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , خودرو29روز9ساعت
سایت نیازمندیهای پشت بام ایران
29 فروردین 1396
2667,500,000HTML , وردپرس , CSS , خودرو , بازارهای مالی17روز18ساعت