بازار کار و پروژه های دسک تاپ ویندوز


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
درج اتوماتیک متن در قرارداد با قالب پیشفرض
04 اردیبهشت 1396
63,466,667ASP.Net , ASP.Net , Visual Basic , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز29روز14ساعت
با سلام همکاری و آموزش نود جی اس
04 اردیبهشت 1396
15,000,000ASP.Net , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز29روز2ساعت
کرولر شبکه اجتماعی لینکداین
03 اردیبهشت 1396
312,333,333ASP.Net , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز28روز8ساعت
ساخت برنامه تحت ویندوز . متصل به api تلگرام
02 اردیبهشت 1396
52,600,000دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت وب , برنامه نویسی تحت ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز , Telegram APIs27روز4ساعت
بیشنه سازی نفوذ در شبکه های اجتماعی
31 فروردین 1396
115,000,000C Sharp Programming , شبکه اجتماعی , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز25روز8ساعت
نوشتن فارسی ساز و تقویم شمسی Microsoft Dynamic CRM 2016
30 فروردین 1396
135,000,000ASP.Net , C Sharp Programming , Javascript , دسک تاپ ویندوز24روز7ساعت
اپلیکیشن نمایش نوتیفیکیشن
30 فروردین 1396
35,200,000C Sharp Programming , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز , Socket IO24روز1ساعت
طراحی سایت با زبان asp.net core
28 فروردین 1396
989,333,333ASP.Net , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز22روز12ساعت
کد نویسی نمودار و پاسخ به چند سوال فیزیک مکانیک
27 فروردین 1396
6625,000ASP.Net , Prolog , دسک تاپ ویندوز , مهندسی مکانیک , برنامه نویسی تحت ویندوز21روز14ساعت
کدنویسی در بحث قابلیت اطمینان یا قابلیت اعتماد
22 فروردین 1396
224,500,000ASP.Net , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز , Matlab16روز2ساعت
راه اندازی کینکت و ارتباط با آردینو
19 فروردین 1396
230,000,000دسک تاپ ویندوز , الکترونیک , برنامه نویسی تحت ویندوز13روز7ساعت
تشخیص فعالیت به وسیله دوربین کینکت
15 فروردین 1396
321,666,667ASP.Net , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز9روز5ساعت
ساخت برنامه تحت ویندوز .متصل به api تلگرام
14 فروردین 1396
146,142,857ASP.Net , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز , Telegram APIs8روز11ساعت
نیازمند برنامه ای برای تبلیغات تلگرام
14 فروردین 1396
26,500,000ASP.Net , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز8روز12ساعت
برنامه تحت ویندوز برای سینک دو دیتابیس mysql
14 فروردین 1396
95,333,333ASP.Net , C Sharp Programming , C++ Programming , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز8روز4ساعت
دانلود از Youtub
07 فروردین 1396
103,130,000C++ Programming , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز1روز12ساعت