بازار کار و پروژه های راه اندازی اتاق سرور


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مجازی سازی
09 اردیبهشت 1396
1124,545,455طراحی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور ویندوز , مجازی سازی , فایروال سخت افزاری6روز12ساعت
مقاله ای پیرامون راه اندازی اتاق سرور
04 اردیبهشت 1396
54,200,000مقالات , طراحی شبکه , پسیو کاری , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور ویندوز1روز19ساعت