بازار کار و پروژه های راه اندازی سرور لینوکس


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نیاز به کانفیگور حرفه ای
24 اردیبهشت 1396
33,166,667Linux , PHP , برنامه نویسی تحت وب , راه اندازی سرور لینوکس17روز0ساعت