بازار کار و پروژه های راه اندازی سرور لینوکس


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی و برنامه نویسی لینوکس
30 دى 1395
635,000,000Linux , نصب برنامه , ویندوز سرور , راه اندازی سرور لینوکس , IoT25روز11ساعت
نصب ویتایگر فارسی برروی سرور لوکال و اتصال به الستیکس
27 دى 1395
پیشنهاد دهید0Asterisk PBX , VoIP , vTiger , راه اندازی سرور لینوکس22روز4ساعت