بازار کار و پروژه های راه اندازی سرور لینوکس


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
فعال سازی Web Analyzer در IBSng
27 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0برنامه نویسی تحت وب , طراحی شبکه , راه اندازی سرور لینوکس16روز22ساعت