بازار کار و پروژه های راه اندازی شبکه بیسیم


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
80صفحه گزارش، موضوع مسيريابي در شبكه هاي حسگر بيسيم
27 خرداد 1396
53,200,000بی سیم , طراحی شبکه , راه اندازی شبکه بیسیم21روز10ساعت