بازار کار و پروژه های راه اندازی شبکه بیسیم


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پروژه با ns2
03 خرداد 1396
پیشنهاد دهید0مهندسی برق , بی سیم , طراحی شبکه , راه اندازی شبکه بیسیم28روز14ساعت
کنترل شیر سلونوئید 1/2 اینچ با ماژولESP8266 WIFI از راه دور
10 اردیبهشت 1396
64,666,667الکترونیک , میکروکنترلر , طراحی شبکه , راه اندازی شبکه بیسیم4روز4ساعت