بازار کار و پروژه های رمزنگاری


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ساخت ebook یا فایل نوشتاری پسورد دار
03 اسفند 1395
51,050,000نوشتن کتاب , eBooks , PDF , رمزنگاری25روز14ساعت
باز کردن فایلهای با فرمت swf و rsd نرم افزار رزتا استون
30 بهمن 1395
پیشنهاد دهید0دسک تاپ ویندوز , Flash , برنامه نویسی تحت ویندوز , رمزنگاری22روز19ساعت