بازار کار و پروژه های رونویسی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
وارد کردن اطلاعات محصولات برای فروشگاه اینترنتی
27 اردیبهشت 1396
181,177,222وردپرس , رونویسی , جستجو در وب21روز17ساعت
ورود اطلاعات به سایت
13 اردیبهشت 1396
23960,870مقالات , وبلاگ , ارسال مقاله , ارسال مقاله , رونویسی8روز10ساعت