بازار کار و پروژه های صدا گذاری


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ساخت سرود تجاری
01 اردیبهشت 1396
530,600,000موسیقی , صدا گذاری23روز12ساعت
دوبلر برای نریشن یک فیلم کوتاه آموزشی
01 اردیبهشت 1396
91,205,556خدمات صوتی , صدا گذاری23روز2ساعت
تدوین فیلم
29 فروردین 1396
93,255,556Dreamweaver , فتوشاپ , خدمات ویدئویی , صدا گذاری , موشن گرافیک 20روز4ساعت
تولید محتوای ویدیویی جدید در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
29 فروردین 1396
79,714,286پژوهش , ترجمه انگلیسی به فارسی , فتوشاپ , صدا گذاری20روز4ساعت
تولید پادکست
20 فروردین 1396
121,229,167مقالات , داستان , موسیقی , صدا گذاری11روز14ساعت
دوبله فیلم آموزشی (صداگذاری)
16 فروردین 1396
112,800,000خدمات ویدئویی , خدمات ویدئویی , صدا گذاری7روز7ساعت