بازار کار و پروژه های صدا گذاری


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
به یک دوبلور جهت صداپیشگی در چند ویدئو نیازمندیم.
07 اسفند 1395
2650,000خدمات ویدئویی , آپلود ویدئو , تخصص ترجمه در زیرنویس فیلم و سریال , صدا گذاری29روز3ساعت
نریتور برای چند عدد موشن گرافیک
04 اسفند 1395
51,600,000صدا گذاری26روز6ساعت
گویندگی متن
04 اسفند 1395
101,390,000صدا گذاری25روز23ساعت
تهیه ویدئو از پنل وب سایت
02 اسفند 1395
3433,333خدمات ویدئویی , پشتیبانی مشتریان , آپلود ویدئو , صدا گذاری , CRM24روز4ساعت
ساخت موشن گرافيك با گوينده
28 بهمن 1395
107,350,000طراحی تبلیغات , After Effects , انیمیشن , صدا گذاری , موشن گرافیک 19روز20ساعت
ایجاد ویدئوکلیپ یا تیزر تبلیغاتی برای معرفی وب سایت
21 بهمن 1395
143,453,571طراحی تبلیغات , انیمیشن , خدمات ویدئویی , خدمات ویدئویی , صدا گذاری13روز7ساعت
گوینده خانم یا آقا
20 بهمن 1395
155,773,333خدمات صوتی , موسیقی , خدمات ویدئویی , صدا گذاری11روز20ساعت
گویندگی - دوبلاژ - نریشن
14 بهمن 1395
231,217,391انیمیشن , خدمات صوتی , صدا گذاری , موشن گرافیک 5روز23ساعت