بازار کار و پروژه های طراحی آرم، لوگو


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تهیه ی لوگو و بنر تبلیغاتی برای کانال
04 اردیبهشت 1396
141,547,857طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ29روز10ساعت
طراحی برند فارسی و انگلیسی مورتینی(MORTINI)
04 اردیبهشت 1396
155,166,667طراحی تبلیغات , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ29روز8ساعت
طراحی لوگو و رنگ بندی یک سامانه آموزشی-کارآفرینی
31 فروردین 1396
205,025,000طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ25روز8ساعت
طراحی لوگو و برند کارخانه تولید سیگار
29 فروردین 1396
3821,513,158هنر و صنایع دستی , طراحی مفهومی , طراحی گرافیک , Illustrator , طراحی آرم، لوگو23روز9ساعت
طراحی لوگو و آرم برای موسسه آموزشی
25 فروردین 1396
441,929,545طراحی گرافیک , طراحی آیکون , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ19روز10ساعت
طراحی لوگو
13 فروردین 1396
382,204,737طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ7روز14ساعت
طراح فونت در کورل
10 فروردین 1396
پیشنهاد دهید- -طراحی تبلیغات , طراحی مفهومی , طراحی گرافیک , طراحی آرم، لوگو , تایپ4روز8ساعت
طراحی لوگو
08 فروردین 1396
361,688,611طراحی آیکون , طراحی آرم، لوگو2روز4ساعت