بازار کار و پروژه های طراحی آیکون


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
فایل لایه باز لوگو (طراحی کلی معلوم با کمی ایده پردازی)
01 تير 1396
191,302,105طراحی مفهومی , طراحی آیکون , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ29روز9ساعت
طراحی لوگو برای یک وب سایت
29 خرداد 1396
281,126,786طراحی گرافیک , طراحی آیکون , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ26روز12ساعت
طراحی لوگو
29 خرداد 1396
431,620,233طراحی گرافیک , طراحی آیکون , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ26روز8ساعت
طراحی لوگو برای یک شرکت مشاوره مدیریت
26 خرداد 1396
241,654,583هویت شرکت , طراحی گرافیک , طراحی آیکون , Illustrator , طراحی آرم، لوگو23روز6ساعت
طراحی لوگو، لوگوتایپ، هویت برند
27 خرداد 1396
304,626,667هویت شرکت , طراحی آیکون , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ24روز7ساعت
طراحى لوگو آرايشگاه زنانه
23 خرداد 1396
401,712,500طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ19روز20ساعت
طراحی آرم و Brand Book
23 خرداد 1396
1411,035,714هویت شرکت , طراحی آیکون , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ19روز20ساعت
استخدام فوری طراح حرفه ای مسلط به کورل یا ایلیستور
21 خرداد 1396
171,808,824کارت ویزیت , طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ18روز7ساعت
طراحی لوگو،کارت ویزیت و سربرگ برای یک شرکت بازرگانی
20 خرداد 1396
464,597,609کارت ویزیت , طراحی آیکون , طراحی آیکون , طراحی آرم، لوگو17روز12ساعت
طراحی لوگو کارت ویزیت سربرگ مهر ، ایکون
07 خرداد 1396
192,300,000طراحی مفهومی , هویت شرکت , طراحی آیکون , Illustrator , فتوشاپ4روز15ساعت
طراحي لوگو
06 خرداد 1396
431,566,279کارت ویزیت , طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ3روز11ساعت