بازار کار و پروژه های طراحی آیکون


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی لوگو تایپ برای موسسه تبلیغاتی
28 اسفند 1395
361,784,722طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ20روز14ساعت
طراحی لوگو
26 اسفند 1395
371,348,919طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ18روز14ساعت
طراحی قالب سایت ، ساخت بک گراند
26 اسفند 1395
51,108,800طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ18روز3ساعت
طراحی لوگو
25 اسفند 1395
361,311,556طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ17روز3ساعت
طراحی لوگو
22 اسفند 1395
401,687,250طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ14روز13ساعت
طراحی برنامه تلفن همراه
22 اسفند 1395
134,884,615طراحی گرافیک , طراحی آیکون , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ14روز14ساعت
طراحی لوگو و سربرگ شرکتی
21 اسفند 1395
321,763,906طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ13روز9ساعت
طراحی لوگو
18 اسفند 1395
381,561,526طراحی تبلیغات , طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ10روز12ساعت
طراحي لوگو
18 اسفند 1395
392,025,897طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ10روز2ساعت
طراحی لوگو
10 اسفند 1395
421,350,643طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ1روز19ساعت
طراحی لوگو برای perfect peace
09 اسفند 1395
پیشنهاد دهید- -طراحی مفهومی , هویت شرکت , طراحی آیکون , طراحی آرم، لوگو1روز11ساعت
طراحی لوگو و کارت ویزیت
09 اسفند 1395
483,965,209کارت ویزیت , طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ1روز5ساعت
طراحی رابط کاربری و لوگو اپ اندروید
09 اسفند 1395
2210,795,455طراحی آیکون , Illustration , فتوشاپ , UX , UI1روز3ساعت
طراحی آیکن و لوگو برای فروشگاه عطاری
09 اسفند 1395
261,940,812طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ1روز3ساعت
طراحی لوگو ویژه کافی شاپ
08 اسفند 1395
381,623,526طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ11ساعت38دقیقه