بازار کار و پروژه های طراحی شبکه


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه
07 اسفند 1395
22740,455ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , طراحی شبکه27روز21ساعت
مسیریابی آگاه از موقعیت جغرافیایی
03 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0بی سیم , طراحی شبکه , طراحی شبکه23روز19ساعت
شبیه سازی mininet
11 بهمن 1395
125,000,000طراحی شبکه , مجازی سازی1روز5ساعت