بازار کار و پروژه های طراحی شبکه


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
فعال سازی Web Analyzer در IBSng
27 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0برنامه نویسی تحت وب , طراحی شبکه , راه اندازی سرور لینوکس23روز17ساعت
ترجمه
07 اسفند 1395
23743,043ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , طراحی شبکه3روز10ساعت