بازار کار و پروژه های طراحی صنعتی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پروژه طراحی صنعتی
04 اسفند 1395
217,000,000طراحی صنعتی26روز18ساعت
مدل سازی سه بعدی ساعت مچی
19 بهمن 1395
1413,092,8573D Animation , 3D Modelling , 3DS Max , طراحی مد , طراحی صنعتی11روز8ساعت
طراحي كاتالوگ ، طراحي سايت
18 بهمن 1395
2812,428,571وردپرس , طراحی کاتالوگ , طراحی صنعتی10روز15ساعت
طراحی با کرل
11 بهمن 1395
15550,000طراحی گرافیک , طراحی صنعتی3روز12ساعت