بازار کار و پروژه های طراحی صنعتی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نوشتن، محتوا کاتالوگ، صنعت نفت و گاز
28 دى 1395
245,291,667بازنویسی مقالات , نویسندگی فنی , طراحی بروشور , طراحی کاتالوگ , طراحی صنعتی22روز19ساعت
ساخت مدل سه بعدی
25 دى 1395
132,230,7693D Animation , 3D Modelling , 3DS Max , طراحی صنعتی20روز3ساعت
طراحی لوگو
07 دى 1395
391,655,385طراحی صنعتی , طراحی آرم، لوگو2روز0ساعت