بازار کار و پروژه های طراحی لوازم التحریر


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی طرح های جالب برای چاپ تیشرت و لیوان
25 اسفند 1395
14714,286طراحی لوازم التحریر , طراحی برچسب , تی شرت16روز2ساعت