بازار کار و پروژه های طراحی محصول


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
برنامه نویسی avrومدار الکترونیک لازم جهت برد led
23 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0طراحی محصول17روز14ساعت
تهیه درایور سخت افزا مورد نیاز لینوکس روی برد جدید Nvidia
16 اسفند 1395
170,000,000Node.js , Linux , UNIX , طراحی محصول , IoT10روز3ساعت
ساخت اپلیکشن اندروید و IOS برای فروشگاه اینترنتی
08 اسفند 1395
411,750,000PHP , Prestashop , طراحی محصول2روز8ساعت