بازار کار و پروژه های طراحی مفهومی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراح اینفوگراف
10 دى 1395
پیشنهاد دهید- -طراحی تبلیغات , طراحی مفهومی , طراحی گرافیک , طراحی آیکون , فتوشاپ9روز7ساعت
طراحی بسته بندی ادویه جات
03 دى 1395
225,454,545طراحی مفهومی , پوشش و بسته بندی , فرمت و طرح بندی , طراحی گرافیک , طراحی صنعتی2روز5ساعت