بازار کار و پروژه های طراحی پوستر


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
صفحه آرائی کتاب
30 فروردین 1396
101,830,000طراحی بروشور , کارت ویزیت , InDesign , طراحی پوستر26روز1ساعت
طراحی یک پوستر تبلیغاتی برای یک داروخانه
20 فروردین 1396
521,488,442طراحی بنر , طراحی بروشور , کارت ویزیت , طراحی پوستر16روز4ساعت
طراحی کاتالوگ برای شرکت ساختمانی
20 فروردین 1396
463,736,630طراحی تبلیغات , طراحی بروشور , طراحی پوستر16روز4ساعت
طراحی کاور محصول اینترنتی
20 فروردین 1396
243,097,917طراحی گرافیک , فتوشاپ , طراحی پوستر16روز4ساعت
طراحی سه پوستر جهت گردشگری
18 فروردین 1396
432,671,395طراحی تبلیغات , طراحی بنر , طراحی پوستر14روز7ساعت
طراحی خلاقانه
18 فروردین 1396
2515,327,160طراحی کاتالوگ , طراحی گرافیک , عکاسی , فتوشاپ , طراحی پوستر13روز22ساعت