بازار کار و پروژه های طراحی کاتالوگ


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی تراکت
08 اسفند 1395
23697,391طراحی تبلیغات , طراحی کاتالوگ , Illustrator , InDesign , فتوشاپ5روز10ساعت
طراحی کاتالوگ
03 اسفند 1395
205,100,000طراحی کاتالوگ , طراحی گرافیک , طراحی آیکون , Illustrator , فتوشاپ9ساعت53دقیقه