بازار کار و پروژه های غلط گیری


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پیاده سازی و ترجمه و تایپ از روی فایل صوتی
27 بهمن 1395
173,558,824تایپ , ویرایش , غلط گیری , ترجمه24روز3ساعت
ایجاد پست وبلاگ (ورود محتوا)
08 بهمن 1395
371,235,135مقالات , بازنویسی مقالات , وبلاگ , ویرایش , غلط گیری4روز13ساعت