بازار کار و پروژه های غلط گیری


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تبدیل فایل صوتی به متن به صورت دست نویس
19 اردیبهشت 1396
173,588,235نگارش دانشگاهی , نوشتن کتاب , eBooks , غلط گیری , نوشتن سخنرانی14روز17ساعت
مطلب گذاری سایت علمی
18 اردیبهشت 1396
184,194,444وردپرس , ویرایش , غلط گیری , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی13روز20ساعت