بازار کار و پروژه های فایروال سخت افزاری


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مجازی سازی
09 اردیبهشت 1396
1225,000,000طراحی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور ویندوز , مجازی سازی , فایروال سخت افزاری5روز5ساعت