بازار کار و پروژه های فرمت و طرح بندی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی دفترچه ی استفاده از محصولات لوازم خانگی
03 خرداد 1396
1320,000,000توضیحات محصول , طراحی بروشور , فرمت و طرح بندی , Wireframes , تایپ29روز7ساعت
طراحی هویت بصری و قالب هنری سایت
27 اردیبهشت 1396
138,653,846طراحی تبلیغات , هویت شرکت , فرمت و طرح بندی , طراحی آرم، لوگو , طراحی وب سایت22روز3ساعت
اتوران جهت ارائه یک پروژه
06 اردیبهشت 1396
52,200,000فرمت و طرح بندی1روز3ساعت