بازار کار و پروژه های فروش


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی اپلیکیشن موبایل اندروید و ios و سایت
23 اردیبهشت 1396
1296,250,000PHP , Prestashop , فروشگاه , فروش , برنامه نویسی تحت وب15روز18ساعت