بازار کار و پروژه های قالب


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی قالب مشابه سایت های ذکر شده
01 اردیبهشت 1396
94,444,444PHP , وردپرس , قالب , طراحی وب سایت26روز19ساعت
طراحی سایت پنل اس ام اس شبیه فراز اس ام اس
24 فروردین 1396
921,222,222PHP , وردپرس , قالب , طراحی وب سایت , برنامه نویسی تحت وب19روز8ساعت