بازار کار و پروژه های مهندسی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تمرینات مکانیک خاک
01 اردیبهشت 1396
12,500,000مهندسی عمران , مهندسی , زمین شناسی23روز17ساعت
On Replacing PID Controller with Deep Learning Controller
12 فروردین 1396
24,000,000الگوریتم , داده کاوی , مهندسی , مکاترونیک , میکروکنترلر3روز19ساعت