بازار کار و پروژه های مهندسی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تغییر در یک برنامه آماده
03 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0نصب برنامه , دسک تاپ ویندوز , مهندسی , برنامه نویسی تحت ویندوز , Software Development7ساعت16دقیقه