بازار کار و پروژه های مهندسی برق


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
شبیه سازی آنتن وای فای فلت پنل بانرم افزار cst studio
29 خرداد 1396
35,000,000مهندسی برق26روز17ساعت
کنترل ازدحام فعال صف با استفاده از روش عصبی فازی
30 خرداد 1396
پیشنهاد دهید0مهندسی برق , Matlab26روز20ساعت
شبیه سازی آنتن وای فای فلت پنل بانرم افزار cst studio
27 خرداد 1396
پیشنهاد دهید0مهندسی برق24روز7ساعت
طراحی و ساخت مدار چاپر DC
20 خرداد 1396
140,000,000مهندسی برق , تولیدی , طراحی محصول17روز18ساعت
طراحی موتور القایی سه فاز
08 خرداد 1396
16,000,000مهندسی برق5روز11ساعت
برنامه نویسی متلب جهت بدست آوردن transmission و reflection
08 خرداد 1396
12,500,000مهندسی برق5روز6ساعت
پروژه با ns2
03 خرداد 1396
پیشنهاد دهید0مهندسی برق , بی سیم , طراحی شبکه , راه اندازی شبکه بیسیم6ساعت50دقیقه
ایجاد مگا منو برای سایت وردپرس
08 خرداد 1396
7452,857وردپرس , مهندسی برق , راه اندازی اتاق سرور5روز5ساعت