بازار کار و پروژه های مهندسی برق


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
شبیه سازی با مطلب
05 اردیبهشت 1396
17,000,000نگارش دانشگاهی , پشتیبانی تلفنی , مهندسی برق , Matlab27روز12ساعت
شبیه سازی شبکه ی زیگ بی و سیستم فازی در اتوماسیون خانگی
04 اردیبهشت 1396
14,000,000مهندسی برق , طراحی شبکه , Matlab , IoT26روز22ساعت
ترجمه فایل ضمیمه
03 اردیبهشت 1396
3300,000ترجمه , ترجمه فارسی به انگلیسی , مهندسی برق25روز0ساعت
آشنا به شبیه سازی پروژه با Contiki Cooja
24 فروردین 1396
1800,000مهندسی برق , بی سیم , طراحی شبکه , راه اندازی شبکه بیسیم , IoT15روز22ساعت
طراحی بورد الکترونیکی با قابلیت ارتباط از طریق BLE
24 فروردین 1396
419,250,000iPhone , مهندسی برق , مهندسی برق , الکترونیک , بی سیم15روز15ساعت
حل تمرین dsp
15 فروردین 1396
3566,667مهندسی برق6روز18ساعت