بازار کار و پروژه های مهندسی عمران


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
جمع آوری مطلب و ویرایش در زمینه بتن فوتوکاتالیست
30 خرداد 1396
31,600,000مقالات , ویرایش , ترجمه , مهندسی عمران , مهندسی مواد25روز18ساعت
طراحی اتوکد و ساخت ماکت
25 خرداد 1396
66,916,667معماری ساختمان , معماری داخلی , اتوکد , مهندسی عمران20روز6ساعت
ترجمه 4 مقاله مرتبط مهندسی عمران
12 خرداد 1396
123,498,250ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , مهندسی عمران7روز10ساعت