بازار کار و پروژه های موسیقی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ساخت سرود تجاری
01 اردیبهشت 1396
530,600,000موسیقی , صدا گذاری24روز15ساعت
تولید پادکست
20 فروردین 1396
121,229,167مقالات , داستان , موسیقی , صدا گذاری12روز17ساعت
ساخت ملودی سرود رسمی آستان حضرت رضا (علیه السلام )
17 فروردین 1396
211,000,000موسیقی9روز12ساعت