بازار کار و پروژه های موشن گرافیک


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی کاراکتر حرفه ای جهت برند سازی ( خاص و بدون تشابه )
07 فروردین 1396
28,500,000طراحی مفهومی , طراحی گرافیک , فتوشاپ , طراحی محصول , موشن گرافیک 29روز18ساعت
طراحی تبلیغات موشن گرافیک
08 اسفند 1395
116,136,364طراحی تبلیغات , انیمیشن , فتوشاپ , موشن گرافیک 12ساعت17دقیقه